ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THCS THÁI BÌNH TRUNG

Vệ sinh phòng dịch Covid 19

 Thầy cô đã quét dọn sạch sẽ chờ ngày các em trở lại trường.

Một số hình ảnh của học sinh điểm THCS

– Tiết chào cờ đầu tuần nghiêm túc vào sáng thứ hai. – Các em học sinh nhặt rác trong ...

Hội thi làm lồng đền trung thu năm học 20219-2020

Nhằm giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, hiểu biết ý nghĩa của Tết Trung thu...

bchi

cropped-back-to-school

Kiểm tra trực tuyến

Toán 7 – Hình học

Giáo viênthcsttvinhhung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Toán 5

Giáo viênKTBiTech 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay